Video Sources 174 Views

  • Zero SS 1 EP 04

Zero (2021) ซีโร่: 1x4

Zero SS 1 EP 04

เด็กหนุ่มขี้อายพยายามควบคุมพลังล่องหนเพื่อช่วยผู้คนในชุมชน จนเกือบต้องละวางความฝันที่อยากเป็นศิลปิน