Video Sources 146 Views

  • Zero SS 1 EP 05

Zero (2021) ซีโร่: 1x5

Zero SS 1 EP 05

เด็กหนุ่มขี้อายพยายามควบคุมพลังล่องหนเพื่อช่วยผู้คนในชุมชน จนเกือบต้องละวางความฝันที่อยากเป็นศิลปิน