Video Sources 145 Views

  • Zero SS 1 EP 07

Zero (2021) ซีโร่: 1x7

Zero SS 1 EP 07

เด็กหนุ่มขี้อายพยายามควบคุมพลังล่องหนเพื่อช่วยผู้คนในชุมชน จนเกือบต้องละวางความฝันที่อยากเป็นศิลปิน